CAT | CAST

Assegurances per a empreses

Tota la protecció que necessita el teu negoci.

Auditoria de riscos

És un servei gratuït en el que avaluem els riscos globals als que s’exposa la teva empresa, comprovem el grau de protecció i optimitzem les pòlisses a les necessitats del moment.

Responsabilitat Civil (per empresa)

Protegeix el teu patrimoni davant de reclamacions que puguin fer tercers després de patir danys, personals o materials, derivats de l'exercici de l'activitat de l’empresa.

Més informació

Responsabilitat Civil Directius (D&O)

Protegeix el patrimoni personal dels consellers i directius davant de reclamacions de tercers derivats d’un acte incorrecte o la presa decisions errònies com a directiu de l’empresa.

Més informació

Personal Clau (Key Person)

Té com a objectiu que les empreses es protegeixin davant l’impacte financer que pot ocasionar l’absència permanent d’un empleat essencial.

Més informació

Ciberriscos

Protegeix el teu negoci d’atacs Informàtics. Oferim solucions a mida per a qualsevol tipus d’empresa.

Més informació  Calcula l’assegurança

Crèdit

Protegeix les teves vendes: opera amb garanties, disposa d’informació del risc del teu client i assegura el capital de les teves vendes

Més informació  Calcula l’assegurança

Comerç

Cotitza online l’assegurança per protegir el teu negoci d’incidències que poden afectar la continuïtat de l’activitat.

Més informació  Calcula l'assegurança

Accidents Conveni

Aquesta assegurança s’estableix en el conveni en el qual se situï l’activitat de l’empresa i és de caràcter obligatori, però no tots els convenis obliguen a la seva contractació.

Més informació

Vida Col·lectiu i Accidents

Oferim solucions asseguradores col·lectives per a la protecció en cas de defunció, invalidesa o accident dels treballadors de la teva empresa.

Més informació

Salut Empreses

Les assegurances de salut col·lectiva ofereixen múltiples beneficis, tant per a l’empresa com per als empleats, els quals es poden beneficiar d’una deducció fiscal de fins a 500 €/any.

Més informació

Danys materials / Pimes i indústria

Enfocat a assegurar l’equipament de l’empresa i valorar el seu risc. Flexibilitat i adaptació de les cobertures i garanties segons l’activitat de l’empresa.

Més informació

Flotes d’automòbils

L’assegurança de vehicles industrials i flotes permet a la teva empresa assegurar la diversa gamma de vehicles dels quals disposis en una única pòlissa.

Més informació

Contacta amb nosaltres sense compromís

i un assessor especialista t'atendrà