CAT | CAST

Auditoria de riscos

El nostre compromís és proporcionar cobertura asseguradora integral a l’empresa i l’empresari adaptada als riscos i necessitats del moment.

Avaluem els riscos als que està exposat el teu negoci i el seu grau de protecció i oferim una optimització de les assegurances que necessites per estar protegit.

Metodologia de treball

Anàlisi de necessitats

Estudi detallat dels riscos existents en totes les seves modalitats.

Plantejament assegurador

Assessorament sobre el marc més adequat de cobertura per a les necessitats de cada client.

Anàlisi fiscal i normatiu

Adequació a les normes i legislació vigent, optimitzant el retorn fiscal

Optimització de cobertures

S’ofereixen les millors alternatives amb les companyies més adequades al cost competitiu.

Contacta amb nosaltres sense compromís

i un assessor especialista t'atendrà